khải huyền

 

khải huyền

 

 

đối với bọn triết gia tập sự

khỉ vượn c tc dụng kh bổ ch

 

chng vừa bắt chấy

vừa nhắc nhở nhau :

 

hy trả hết cho thần thnh

những g thuộc về thần thnh

 

l d sau xch xe tăng

đm cầm bt lạc vo cc tha ma huyền thoại

nhảy ma theo những bng mờ

 

v my chm

lại leo ln my đẻ