nghĩa đen, 1

 

   nghĩa đen, 1

 

 

các hố bom với lũ mộ chí

đột ngột quyết định

tái ḥa đàm

 

sinh ngữ thịt

cổ ngữ xương

chẳng c̣n ai hiểu mấy

 

cào bới giữa những lớp tro

bọn luận lư học cố phân loại

mức độ thỏa hiệp của im lặng đồng lơa

 

quanh quĩ đạo nỗi đói

mớ đầu đạn rượt theo nhau mệt đuối

 

ông thày triết với bà giáo văn

giảng dạy tôi từng ngày

 

lưỡi rắn

     chẻ đôi