quê hương, 1

 

   quê hương, 1

 

 

khả năng ứng biến của những ngón móng dài

bị dập nát dưới cơn địa chấn các tràng pháo tay

 

mặt sau   mặt trước    lá bài

 

vẻ lố bệch nghèo nàn tương phản

với tính đơn điệu của lường gạt

 

c̣n sáng kiến độc đáo nào chăng

để bày biện nghi lễ tống táng

 

thành vũ hội hóa trang ?