tiểu sử chưa công bố

 

   tiểu sử chưa công bố

 

 

đang múa nhảy trên đỉnh cao ẩn dụ

trượt chân tôi nhào đầu xuống hố sáo ngữ

như cá vàng cạn hơi ngóc đầu khỏi mặt thời sự

vừa đớp vài ngụm khí vừa cuống quít huơ chụp

may làm sao vớ được mớ nhánh khô

tôi bèn trườn lên bờ nội dung tăm tối

chưa kịp nở nụ cười cố hữu của bức h́nh quảng cáo

bọn lùn ít nói trờ tới bất ngờ vây trói

bằng vô số sợi li ti qui ước

 

mỗi ngày chúng cạy miệng tôi

nhét vào miếng thịt tươi rói

nh́n thấy rơ trên lớp da tái mấy cọng lông người

nuôi ăn được ít hôm

chúng đề nghị tôi thuyết tŕnh

về tâm lư sáng tạo với độc lập tư duy

nhưng dại ǵ tôi tiết lộ

thế là chúng gông lại nhốt cũi

tiếp tục tọng xuống họng

thịt sống c̣n đỏ máu người

ngày qua ngày cái lưỡi nếm riết quen mùi

 

hi vọng trong tương lai chúng chịu khó luộc chín

và ướp thêm tiêu hành tỏi