tin mới nhất từ biển đông

 

   tin mới nhất từ biển đông

 

 

dưới ánh trăng hoang đường

kim la bàn tiếp tục chỉ phương bắc

 

được huấn luyện đặc biệt

do một trường phái ngữ học dành riêng cho lũ câm

 

đàn nguyên âm phụ âm cơng đội tiếng mẹ

vượt qua các thí nghiệm phẫu thuật lưỡi sai lầm

 

chỉ có thể dùng thần giao cách cảm

để so sánh tính đồng dị

từ độ đen nghĩa bóng đến cái bóng nghĩa đen

 

sự ngụ ư hộc máu tươi

giữa hai ḍng chữ