việt sử lược

 

việt sử lược

 

 

cơn bo cấp mười ba

rơi hụt giữa hai hội nghị sử học

 

chn tranh ci với bức tường

xương quay qua gy sự với khng kh

 

vẫn cn trừu tượng qu

con mắt nhy ngầm với tấm gương

 

trước cổng văn miếu

ci mồm ngậm đầy thịt cơm

 

cố gắng thuyết phục

dạ dầy với tử cung

 

về tnh ưu việt của kinh tế thị trường