AU  COMMENCEMENT...

                                                                   

                                   Le poète parle au seuil de l'Être.

                                                                            BACHELARD               

 
              xuân đến hè qua
cửa mở toang
                                   mây trôi đêm trôi ngày
                                                    chim bay đi bay về

 

mọc giữa biến dịch  với biển trời 

                                              

             trong không gian chưa có ngôn từ


kư hiệu của đơn độc tự tại
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      trơ trụi           cây
                                           

     trổ lộc 
                    nhú mầm 

                                                  

tôi
                                                                 

   tập  nghe

 

tập nh́n 
            

              tập nói

 

 

 

BÀI THƠ NGUYÊN ÂM

 

 

đất trời mở quyển tập vỡ lòng

 

nhịp nhàng những phím sóng

mây gió bắt đầu chuyển động

 

ếch nhái oàm oạp

chim chóc líu lo

 

cổ họng cất tiếng

răng lưỡi đánh vần

 

xanh non

       xanh biếc

               từng đọt mầm nguyên âm

 

 

 

LỜI  HỪNG  ĐÔNG

 

thức sớm

 

phố chợ c̣n ngủ say

chim chóc chưa huyên náo

 

trải tờ giấy tinh khôi

 

chờ vầng dương

 

                       phóng mũi lao rực lửa

 

hứng giọt máu tươi

của thị giác không người

                                                     

 

 

MỘNG MỊ

 

 

hình dung

    các vòng quay

ngược xuôi

     cùng chậm lại  

 

 

những khối nặng

cất lên đáp xuống

nơi phi cảng của lãng quên

 

 

tuồng với kịch lần lượt kéo màn

hậu trường nối tiếp hậu trường

 

đồi núi cõng rừng hoang

băng qua giấc ngủ thời gian

 

 

du khách từng đoàn

xếp hàng vào kinh tạng

 

 

 

 

MÀN CUỐI ẢO THUẬT

 

 

...trí tưởng          

                         lênh đênh

                                                  trôi qua các chân trời lạ mặt

 

 

giấy trắng

                           biển xanh                                                     

                                                      hai mặt phẳng

 

 

 lật mở

                   mọi chiều kích không gian

 

 

gió tìm gấp bí quyết

 

                    của trò ảo thuật

 

 

trước khi

         

                        im lặng  hạ màn

 

 fin juillet 2014