BaiThoThangSau

 

BI THƠ THNG SU

 

tặng Nam Dao & Trần Đạo v cc bạn ty ng

 

 

đm ngắn lại

ngy di ra

 

trong vườn hoa quả địa cầu

cnh l hn hoan xe ma

gi biển ấm dần

dăm nụ hồng nở chậm

 

ny mi tc hoa rm

ka bộ ru muối tiu

 

cn g bằng

cuộc nhậu cuối xun

 

trong lc nắng của trời

đang hong chn từng tri nho

 

cho ma rượu

sang năm