CaTungThoiQuen

 

CA  TỤNG  THÓI  QUEN

 

 

chủ nghĩa lạc quan của tôi

là thói quen được kiểm chứng từng ngày

 

mặt trời mọc trên biển Đông…

metro Paris vẫn chạy…

ḍng Cửu Long chưa cạn…

mỹ tửu uống nhiều say…

 

*

vây quanh bàn phẫu thuật của hồ nghi

 

bọn phù thủy ngôn thuyết

đám đạo t́ lịch sử

 

mổ xẻ một cách vô vọng căn chứng tư duy

 

 

*

 

chiều chiều tôi ném frisbee cho Nicky

con chó tha nó về

rồi lại ngóng cổ chờ tôi ném đi

 

h́nh như thói quen

cũng là chủ  nghĩa lạc quan của chó

 

 

                        Boston, 1-7-2010

 

 

 

ĐÁM  CON  RƠI

 

 

nhập nhằng đen trắng

 

văn hóa đổi thay

theo phong thổ

 

sắc biếc trùng khơi bỗng hóa thành biển dầu hôi

*

 

dù em nâng t́nh yêu thành tôn giáo

hoặc tôi một mực sùng bái mỹ học

 

quả đất này có hơn ǵ

          đứa con rơi

                        giữa đám con rơi?

 

 

nếu thoát được các định luật  vật chất

 

chai rượu với cặp đùi

chỉ là chỗ nghỉ tạm thời

 

 

*

 

những cánh chim nhiễm độc tứ tán khắp trời

 

 

tan tác âm ba

của hồi chuông tận thế

 

 

Paris, 1-8-2010

 

 

   ODA  ROSHI

 

thiền đường im lặng

chúng tăng chú mục lắng tai

 

mỗi bận thuyết pháp

ḥa thượng chỉ thầm th́

 

năm này sang năm khác

chẳng ai nghe được chữ nào

 

khi sư viên tịch đă lâu

 

lời giảng vô thanh

từ từ hiển lộ

 

 

                        Paris, 6-8-2010