Chân phương: ngày Bastille, download VPS keys và gơ máy thành công

 

 

 

  CHÙM  THƠ  LẠNH

                                                   The migratory poet, most solitary of bird. A.D.Hope

 

 

1

 

không thể cắn đuôi như rắn

lăn theo giấc mộng ṿng tṛn

 

hắn treo trước ngực mớ ch́a khoá vô dụng

 

làm bạn với cành nhánh trụi

làm bạn với ánh tà dương

 

như cánh phi cơ bay vào đêm

mang đi

 

từng câu giá buốt

từng câu hiu quạnh

 

 

2

 

vây quanh cành trơ nhánh trụi

 

những màn ảnh trống

ngóng chờ

 

tuyết

tung ra thư pháp

 

sẽ hiện h́nh chăng im lặng đời đời?

 

băng ngang vực thời gian

tinh tú xa xăm

                          cội rễ tối tăm

sẽ nhập vào

các mặt gương

để sản sinh ư tượng?

 

bắt đầu hay kết liễu mớ huyền thuyết

có trăm ngh́n phương cách

 

giữa ḍng chữ với hàng cây

gió bấc vừa bày ra

 

điệu múa mới

vũ điệu của khoảnh khắc này

 

 

3

 

mùa đông là gă họa sĩ lười

 

phác thảo dăm đường nét

trắng đen

tương phản ít lời

 

thời gian tĩnh vật

 

lắng nghe

phím đàn âm độ

buông rơi

 

từng nốt đóng băng

 

 

 

 

   CHÂN  PHƯƠNG

 Cambridge,đầu năm Quí Tỵ