độc thoại ở Nantasket

độc thoại ở Nantasket

                  

                                           tặng  Đinh Cường

 

 

triều lên triều xuống

 

biển chấp chới

đôi cánh thời gian

 

lũ âu điên tiết ngược xuôi cơn say của gió

 

*

 

năm tháng là khối điêu khắc dở dang

 

lim dim

tṛng mắt hoa cương

 

trong vỏ đá

những mùa hè yên giấc

 

*

 

mấy đóa phi yến

ngóc đầu chào hỏi hư không

 

chiếc độc b́nh

đơn ca giai điệu kỷ hà

 

đọng trên giá vẽ

vết sơn hay vệt máu ?

 

 

CHÂN  PHƯƠNG

Hull, fin juin, 2011