ĐÔI  LỜI  TỨC   SỰ

                                                                                                CHÂN  PHƯƠNG

 

 

               - bài một

           

            rồng cạn nước

            cọp chờ tuyệt chủng

 

            nỗi chết ngày càng sinh động

           

            ăn cái đă!

            chân giả tính sau!

 

            cối chày thậm thụt

            dây chuyền sản xuất quay mau

 

            cho xin đôi đũa

 

            khấu                khấu

            đầu                  đầu

 

 

 

              - bài hai

 

            sau Câu lạc bộ Tiếu Lâm

            đến lượt Hội Tao Nhân tự giải tán

 

            chỉ c̣n lũ mù dưới khán đài

            với bọn câm trên sân khấu

 

            trước cửa Nhà Hát Lớn

 

                        tọng

teng    

                                    dấu hỏi của Lịch Sử dớ dẩn

 

            kẻ nào lớ ngớ đến nh́n

 

            công an ch́m

            tức th́ mời đi làm việc

                                                                                                Cambridge  30-4-2010

 

           

-          bài ba

 

gửi về tham dự

Hội Thơ Ngh́n Năm

 

bài thơ này

đă bị mật vụ văn hóa

kiểm duyệt nhiều phần

 

được phục hồi từ trí nhớ

chả hiểu tay hacker nào

vừa xâm nhập laptop tôi

xóa sạch không c̣n một chữ

 

bây giờ

(chỉ nói riêng với bằng hữu)

v́ chưa tiện công bố

 

tôi chôn giấu nó

ở một chỗ bí mật trong đầu

 

                                                            Cambridge 30-4-2010