Trong khi hơn 40 triệu dân Mỹ đang lái xe khắp các xa lộ liên bang mưa mù hay tuyết phủ ( và cũng khoảng chừng ấy dân số đang chờ ở phi cảng hoặc ngồi trên phi cơ) để đoàn tụ gia đình và ăn mừng Thanksgiving, những kẻ có được diễm phúc ngồi nhà nghe nhạc đọc sách và đôi lúc xem cảnh thời tiết bát nháo trên tivi sẽ hiểu thêm về sự lệ thuộc  của từng cá nhân vào tập quán, lịch sử cũng như văn hóa. Trong bối cảnh ấy, mấy trang thơ văn hay tư tưởng mở ra  một không gian khác – không gian của chủ thể, nơi trầm tích tình tự cùng cảm nghiệm vừa phi-xã hội vừa phản-định chế – một lối thoát ẩn mật nằm phía sau các đồng hồ với địa đồ...

 

                                                                                                                                                        CHÂN PHƯƠNG

                                                                                                                              Boston, Thanksgiving Đại Tuyết 2014

 

 

 

 

 

NGÔN TẬN

 

 

     tháng mười một mưa dầm

 

                         tháng mười hai tuyết giá

 

 

tin vặt thường ngày hay siêu tự sự

hành tinh của các loài hữu bì hữu nhũ

ôi chuyện cóc khô !

 

*

giữa trận bão mù trời kéo đến che chắn tầm mắt

chiếc du thuyền cuối bị neo hoài công lắc lư

như món đồ chơi vô dụng dù sang trọng

 

mà bức tranh biển xám ấy

chính là quá khứ đã chết trong mi

 

*

mi có nói được nhiều thứ tiếng

cũng chẳng ích lợi gì

 

một cách vô phương chống cự

mi bị nỗi câm nín nuốt dần

 

kể từ đây

triết lý của mi là điếu xì gà thượng hạng cu ba

 

còn tôn giáo mi – whisky không bỏ đá –

 

 

 

 

 

FIN DE DISCOURS

 

 

  

    pluie de Novembre

          

                 neige de Décembre

 

fait divers ou métanarrative

terre des hommes et autres pachydermes

peu importe

 

*

dans la visibilité mauvaise de l’orage approchant

le dernier yatch à l’ancrage en vain s’agite

comme un jouet de luxe inane

 

ce gris paysage est pourtant miroir

ton passé défunt

 

*

bien que tu sois polyglotte

un mutisme gelé  t’avale

inexorable

 

désormais ta philosophie est

une Havana

 

un whisky bien sec -  ta religion

 

 

 

END OF SPEECH

 

 

           ...November rain

                         

                             December snow

 

metanarrative or  fait divers

planet of the apes and other blokes

it doesn’t matter

 

*

in the bad visibility of a pending storm

like a useless luxury toy

the last anchored yatch is rocking in vain

 

that gray seascape is however

the mirror of your deceased past

 

*

being polyglot is not much help

a frozen speechlessness swallows you

alas there’s no escape

 

from now on

your philosophy is a havana

 

a dry whisky -

               your religion