VỞ KỊCH TR THỨC

 

GỬI CỐ NHN

 

Trn nẻo dương cầm lạnh,

Cuối lối thủy mặc phai,

Ti - thất tn hnh hi

Em - ho lm huyền thoại

 

Tặng phẩm xưa chưa mở,

Ảo ảnh của thin thai

By giờ ru tc bạc !

Thịt xương ny cho ai ?

 

 

GỬI NHƯ HẠNH

 

Gi lật tờ kinh cũ,

Chim vụt lượn ngang đồi,

Khng bạn hiền, khng rượu,

Nằm queo ngng l rơi.

 

Cy nhạt bng cuối trời,

Hoen mờ dng thư php.

Vang vọng khắp t huy,

Nhịp buồn tim trống hot

 

 

GỬI ĐINH CƯỜNG

 

Những chiều xm lạnh,

ơi ci tu

Trn trang ướt dột,

Chữ buồn tm nhau.

 

L vng l nu,

Mộng thực a mu,

Hnh trnh dang dở,

Ga nhỏ địa cầu

 

Những chiều xm lạnh,

ơi ci tu

Từ Thức tự st,

Lưu Nguyễn về đu?

 

 

 

 

VỞ KỊCH TR͠ THỨC

 

 

mn ko ln

nh sng mờ dần

 

ngọn đn chiếu giữa sn khấu

bao nhiu nh mắt thơ ngy v lịch lm ngng chờ

 

khổ sai của mọi chủ nghĩa ph sản

ti bước ra

 

 

lần lượt

x

nhai

nuốt

 

 

trong cuộc diễn xuất ko di

 

những bản tự kiểm v sm hối

 

chất cao như ni

 

 

 

VĂN XUI MA ĐNG

 

 

 

thng ging rồi thng hai

 

chỉ cn

tiếng vọng xa của gi

cuối cc kinh mạch rt căm

 

khng buồn khng vui

ti viết trn thịt da buốt gi

 

bi văn xui ma đng

 

chiều chiều chn ngn

 

ấm tr nguội

mấy lon bia cạn

 

ti đốt hai điếu bước ra sn

 

một cắm mồm người tuyết

một ph ph khi trắng

 

để chia đi

trống vắng

 

 

Chn Phương