KhucCaGiaoThua

             

        KHÚC  CA  GIAO  THỪA

                   (phỏng theo AULD LANG SYNE của Robert Burns)

 

 

Bạn ơi!  Đêm nay ở đâu?

Ngày xưa sum vầy, rộn ràng năm tháng…

Nhớ nhau, nghiêng chai cạn ly,

Hợp tan kiếp người, bàng hoàng buồn vui!

 

Người ơi! Khuya nay nhớ chăng?

T́nh xưa vẫn nồng dù nḥa năm tháng…

Nhớ nhau, nâng ly thời gian,

Hợp tan kiếp người, bàng hoàng buồn vui!

 

điệp khúc:

Nhớ nhau, nâng ly thời gian,

Ngày xưa có nhau, rộn ràng năm tháng

Nhớ nhau, nghiêng chai cạn ly,

Hợp tan kiếp người, bàng hoàng buồn vui!

 

(Lời Việt của nhà thơ CHÂN  PHƯƠNG, tiếng hát của họa sĩ NGUYỄN TRỌNG KHÔI)