NhungVongTron

 

NHỮNG VNG TRN

 

lm g với những vng trn?

 

chạy quanh chng?

biện luận về chng?

mất ngủ hay đng kịch với chng?

 

 

lm g với những vng trn?

 

khi cc răng cưa đồng hồ

nhẩn nha nghiền nt thịt xương

tro bụi tun qua rạn nứt mặt gương

 

 

lm g với những vng trn?

 

nếu bnh xe lun hồi văng

ra khỏi mọi tự sự

 

v quay như con vụ

trong giấc ngủ sỏi cuội?

 

 

HNH LỘ NAN

 

đn đỏ đn xanh

xương thịt quẩn quanh

 

đn đỏ kh ngăn chặn tuổi tc

đn xanh chẳng giải thot khổ đau

 

*

ngn tay thần m chỉ lối

cc bnh xe khng quen biết mặt đường

 

*

nam m sa m

nam m bo tuyết

 

nam m thắng gấp

nam m r vọt

 

nam m kẹt xe

nam m bể bnh

 

nam m đứng tim

nam m vỡ mạch

 

*

 

xa lộ sng xa lộ chiều

 

phất phơ tấm mn sn khấu rch

 

 

 

TRN MẶT PHẲNG

 

trn mặt phẳng khng gian

cc trng mắt lăn như những hn bi

 

trn mặt phẳng thời gian

ni sẽ mn biển sẽ cạn

 

trn mặt phẳng tư duy

niệm l trng trng bia đ thẳng hng

 

trn mặt phẳng thịt da

mớ phn tử của em v ti gặp nhau

 

rồi t ứ t ᠠ n

 

 

 

Boston , vo h 2010

CHN PHƯƠNG