XUN TÁC

 

Din vĩ trước, m̃u đơn sau

L̀n lượt khai trương tháng Sáu

 

Mặt trời cúi xun hào phóng

Lá cành tươi thắm chen nhau

 

Trùng dương ún mình theo gió

Nh́p nh những cánh bùm căng

 

*

 

Bỉn đm ĺp lánh ánh trăng

Hằng hà kim cương rực sáng

 

Dưới đáy thời gian tr̀m tích

Cơn say của đ́t, nước, trời

 

Trang gíy thức hoài trng đợi

Những cu thơ mới chào đời

 

 

NẮNG XUN VÀ TÍC NÚI

 

Hai mươi r̀i sáu mươi

Đường ṃt chìu ai ơi !

Tủi già thay tủi trẻ

Đ̉i c̣t ḿc đời người -

 

Đu r̀i mi chín đỏ?

Đu trái vú tròn căng?

Bao nụ hn phí phạm

V phương chục l̃i l̀m !

 

H̀ng trắng với h̀ng đỏ -

Nụ mới tr̉ đ̀y sn -

Sao ĺi v̀ hoài nịm

Chằng chịt gai xương r̀ng ?

 

 

BÀI THƠ NGƯỜI LÀM VƯỜN

 

làm vườn ngày nắng

làm vườn ngày mưa

 

bản thảo của ti là mặt đ́t

bút cọ là cúc thũng

 

n từng ngày văn phạm thời tít

luỵn ngữ học hạt gíng và ch̀i r̃

 

chu kỳ sinh thái tặng ñi bùn

nin lịch thảo ṃc tạo nìm vui

 

hát ca khúc chóc chim

múa vũ địu ong bướm

 

b́n mùa tặng ǹn tranh

hoa lá cho màu sắc

 

thi đua với hóa cng

làm đẹp thm trái đ́t

 

 

ERO-TRIPTYQUE

 

I

 

tuýt ph́p phới rắc confetti khắp trời

cửa hé r̀i cửa khép

 

mở d̀n ḿy nút áo

thong thả tháo dy

ḷt cḥm từng manh lụa che lót trong ngoài

 

cúi cùng ti hỏi :

 

giữa giá rét với thời gian

còn gì ngoài phương trình thn xác ?

 

hơn tặng ph̉m giáng sinh

hơn cả quà năm mới

 

em cúng quít trao ti

tình nhịt đới

 

II

 

...những ngày cúi xun

 

nụ ḷc tr̉ m̀m

dục lạc khai hoa

 

trong khu vườn ćm

đàn bà con gái nở bung b́n cánh

 

ti làm ong đực

 

hút nhụy em

say nǵt

 

III

 

gh̀nh bãi trưa hè

ĺi vắng rừng thu

 

phát tán phn tử

vung vải t́ bào

 

nhục cảm mù lòa

da thịt đ̀ng ca

 

 

... th́ là xong

phim truỵn của Maya

 

chíc xe cạn xăng bn trìn tủi tác

 

chẳng th́y va li hay hành lý

 

trn băng gh́ mưa ḍt

nằm trơ

 

cạnh t́m gương tang chứng

cặp mặt nạ nhàu nát đam m

 

***

 

khng c̀n đợi hạ màn

quỉ th̀n lặng lẽ kéo nhau đi

 

trước khi chia tay

ghé quán Cháo Lú làm vài ba xị

 

CHN PHƯƠNG