RueDeCluny

RUE DE CLUNY, NGẪU TC

 

 

lại ma h

lại ra đi

 

 

vẫn gc phố quen

cốc c ph nhỏ

 

*

 

du lịch chẳng qua l triển hạn thất bại

 

*

 

đồng hồ đắt gi

ti xch thời trang

 

hng hng lũ lũ

ng lo b cụ dắt du nhau

 

underground

mtro

subway

 

tm về trạm cuối

 

Paris, h 2005