TerraIncognita

 

TERRA INCOGNITA

 

CHN PHƯƠNG

 

 

tặng Hong Ngọc Bin

 

*

 

hiện tại l thị gic mở trống, my đen my trắng tốc hnh

 

lũ mẫu tự chen lấn, nghĩ dồn nghẽn giao thng, chữ ngược chữ xui v phương hướng

*

 

thần tr ngi ngủ chao cnh trn chn trời qui ước

 

vết mực vấy loang thềm thời tiết

hoen nha rặng cy nc phố nhấp nh

 

thi hứng như g m

thơ thẩn cc bn chn hon dụ

 

*

 

l x điệp khc biển

sa mạc giương cnh buồm rực lửa mnh mng

 

 

le vent se lve! il faut tenter de vivre

lair immense ouvre et referme mon livre

 

*

điệp trng ngẫu tượng m đầu giữa khng trung

 

giữa văn phạm đ v nim luật nước

mối mọt gặm nhấm từng thin nin k hiệu

 

 

*

 

đường bay hay vệt sng l giấc mơ v vọng của bản ng nhị trng

những đường hầm tr tưởng

xuyn khắp no cầu

 

chốn hẹn nằm ngoi hư cấu

 

*

 

từng vng xoy theo nhau rơi vo khủng hoảng chu kỳ

 

mọi mũi tn chỉ đường

 

đồng loạt phng về hoang địa

*

 

đổ hết c ph starbuck

 

xuống cc miệng cống thời gian

nn hơi

lặn xuống vực mythos

nghe đm nhn ngư m chữ

ht h

 

*

 

cuối cu --- chn trời phản nghĩa

cuối cu --- im lặng h mi

 

cuối cu --- vng trn khp lại

 

cuối cu --- vĩnh cửu rch đi

 

vết thương của chữ ko di

 

khng sng tạo no khu v được ------

 

 

 

 

N.B. Hai cu tiếng Php trch từ bi thơ LE CIMETIRE MARIN của Paul Valry.