UngKhauGiuaSanNhay

 

 

ỨNG KHẨU GIỮA SN NHẢY

 

 

tango hỡi tango

 

ngy xun đẹp

b bạn gặp nhau

cng nắm vai li t bước

 

chng ta

cố đi ngược

 

nhưng thời gian

chẳng phải m nhạc

 

nhn tận mặt nhau

c một vết nhăn

hủy diệt mọi giai điệu

 

 

v Beethoven chết

 

giở điếc

giở khng