VÀO THU

 

b́t ngờ trang nhạc ḷt

giữa quảng lặng khng gian

thay cho tíng phách đàn

sóng và my thăng giáng

 

dàn phong c̀m tháng tám

bản giao hưởng thời gian

mọi m sắc chợt im

như mùa kh súi cạn

 

r̀i từ chn trời vắng

ngn ln địu đ̣c huỳn

theo ngón vút mụn phìn

của bàn tay kỷ nịm

 

Dở dang

 

Tàn thu hóa tuýt rơi

Phủ trắng lời tạm bịt

 

Đng hàn lại nở hoa

i vòng quay b́t dịt

 

B́n mùa như vó cu

Gõ đ̀u quanh ṃ huỵt

 

Tình xưa khắc trn bia

Dở dang bài tứ tuỵt

 

 

 

 

TRẦM TCHlời l a chao theo gi thu
mấy cnh buồm cuối giạt vào kho qun lng

ngỗng vịt thin di giữa tiết sa m
nghĩa của t huy l ghềnh bi m u

đốt bản thảo lm đuốc

soi tm
vầng dương trầm tch

 

 

CHN PHƯƠNG