1. TẠP C

cvm

-

sng nắng chiều mưa

sng con thỏ chiều con ra

ngồi nhiều hơn đi nằm nhiều hơn ngồi

mọi thứ mọi chuyện

đều l gi thoảng my tri

từ bỏ mnh

tr rượu o

cht nước lạnh trong bnh

-

thn em như con co co

lc ngoi đồng la lc vo nồi cơm

nồi đồng nằm cạnh ổ rơm

cũng qua 1 kiếp thờn bơn mo mồm

nồi đồng thỏi gạo 8 thơm

mi bay ngan ngt 4 phương qu nh

-

KẸO KO

cng ko cng di

cng nhai cng ngọt

ngọt như đường ct

mt như đường phn

mt như đường thẻ

mt ngang kẹo gương

thơ ngắn ngủn ko di ra

cng di cng khổ

cng khổ cng nhục

muốn đập đầu vo cột đn

nhưng chưa tới lc

văn hay chữ tốt

đi khi nghĩ mnh l Nguyễn Du

Cao B Qut

hiện tại chỉ l chim cnh cụt

chỉ đi

o bay được

bơi v chỉ nằm trn tuyết

o tuyết l thc