10. TẠP CÚ

cvm

-

con vỏi con voi cái ṿi đi trước

cặp ngà đi tiếp

2 chân trái đi trước

2 chân phải đi sau

cái đuôi tḥng xuống cho con voi con

cuộn cái ṿi vào đi sau cùng

sợ lạc

-

văn trung hữu họa họa trung hữu văn

văn Phan Khôi & Nguyễ Hữu Đang

được giải thưởng văn chương Văn Tự  Ngục

hoặc được cư trú nơi Seberia

" Tây Bá Lợi Á "

như  văn hào Boris Pastenak

hoặc tù giam cho tới thác ?

nơi quần đảo Qui Lắc

-

QUA QUA

hôm qua qua nói qua qua

mà qua hổng qua

hôm nay qua o nói qua qua

mà qua qua

đời ngang ḍng suối ḍng sông

chẩy từ từ rồi qua mất hút

o tên o tuổi ch́m vào quá khứ

từ Tám Mô vô địch chạy bộ Đông Dương

đến vua xe đạp vượt đèo Hải Vân

Lê Thành Các

xiệc Tạ Duy Hiển

lực sĩ Nguyễn Công Án

dầu cù là Mạc Phu

ca sĩ Ngọc Bảo

kép Huỳnh Thái , kép Hoàng Bách, kép Sáu Kế,

kép Út Trà Ôn , nhạc sư Sáu Lầu , Ba Vân , Phùng Há

đào Kim Chung,  đào Kim Xuân , đào Kim Ngọc ,

đào Bạch Tường .

các nhạc sĩ Tô Vũ , Đặng Thế Phong . Đoàn Chuẩn -Từ Linh , Hoàng Phú Hoàng Quư , Đỗ Nhuận Văn Cao , Phạm Duy , Trinh Công Sơn .

các văn thi sĩ Bích Khê,  Hàn Mạc Tử , Tản Đà Nguyễn Bính ,Xuân Diệu ,Huy Cận , Chế Lan Viên , Giang Nam , Quang Dũng , Trần Dần , Lê Đạt   ,Yên Thao........

đều lên thuyền nhổ sào , sang thế giới khác

tha hồ mà ca hát

 

đào Bạch Tường , đào Ái Liên