11. TẠP CÚ

cvm

-

thủa đất trời nởi cơn phải gió

làm thân người thân chó khổ thêm

hết ngày rồi lại tới đêm

bên tai toàn tiếng đạn bom rền rền

lê măi kiếp lầm than vất vả

trên nền hoang toàn mả vô danh

buồn dài theo nỗi chiến tranh

thành xưa phố cổ tan thành khói mây

-

con nai con heo con hươu

thường  ngày nghĩ sai vè con cọp

c̣n con cọp con sư tử

thường là nghĩ đúng về các con kia

các loại thú vật nhỏ và yếu

sinh ra chỉ để dâng thịt

cho các loại mạnh hơn

dữ dằn hơn

nói chung là sinh ra để cúng dường

-

T̀NH NGƯỜI NGỢM

trời nắng lại mặc áo mưa

" xong xuôi " tiền bạc cũng vừa chia tay

 loanh quanh cái váy đôi giầy

cởi ra rồi lại mặc ngay vội vàng

loanh qquanh bên gối bên giường

kẻ thừa người thiếu nối liền vào nhau

sờ đầu cho đến phao câu

sờ luôn đến cả 5 châu đất liền

có tiền sờ khắp mọi miền

o tiền sờ măi nỗi buồn dài ra

nghe mưa chợt lại nhớ nhà

nhớ qua 1 chập nhớ qua láng giềng

cũng đành mà gọi cố nhân