2 * CHUM THO THIEN

 

2 * CHM THƠ THIỀN

thơ chuvuongmien

 

-

nước thuyền

 

nước tri theo nước

thuyền tri theo ngươ

my tri theo gi

mảng khng ngươ tri khơi khơi

d lục bnh ti theo con nước

tri tơ tri lui

cuộc đời cũng tri

d mau d chậm

1 vng lun hồi

 

-

2 đuờng

 

1 đường vo bệnh viện

1 đường vo nghi trang

hnh trnh đơ người

mưa bo gi ngn

chớp mắt by giờ

tiểu sử hồng hoang

đi theo nhau nhiều năm

cn 1 nụ trăng

 

-

 

chờ

 

chim đ bay về ni

my chốn hết chn trơ

thuyền cu về bến đỗ

anh ng đy chờ ai ?

 

-

 

l ta

 

thầyThch Ca Mu Ni

khng cũng như c

c cũng như khng

thầy Lo Tử

hon ton số khng

thầy Trang Tử

lc tưởng mnh l điệp

lc tưởng mnh l hoa

lc tưỏng mnh l triết gia

thầy Liệt Tử nằm thẳng cẳng

khng cục cựa thở hắt thở ra

thầy Dương Tử đi c bất c bơ

khng cửa chẳng nh

ta soi bng ta trong kiếng

ồ đ qua 1 sắc na

 

 

chu vương miện