3* CHUM THO THIEN

 

CHM THƠ THIỀN

chuvuongmiện

-

vạn sự khổ

 

ging nước lạnh lng tri

hạt mưa lạnh lng rơi

tiếng đn bng từng nốt

ngươ bước qua con ngi

nhm pho kinh cư khổ

ng vạn sự v thường

bơỉ vạn sự v ng

bnh bt mớ chn nhang

ta vẫn cn ở đ

thoang thoảng 1 mi nhang

tm mầu hoa chả thấy

cơn gi thỉ qua vườn

lẩm nhẩm vng sinh diệt

nhn tượng Quan Thế m

hồ hoang bo xanh ngắt

hoa chợt nở trong lng

 

-

 

trăng

1 vầng trăng nửa mảnh

vằng vặc giữa canh thu

xn xao ta ng lại

sng nu cng 1 mầu

ta dựa trong trơ đất

bụi trần tri qu mau

 

-

chung

 

chn dung ta nơi đ

trưc mặt 1 lư hương

ngy xưa ta g m

by chừ ta thỉnh chung

 

-

chim

 

bầy chim ngo đến muộn

ma la qua cu tuần

rơm rạ kh chất đống

chim ngại ngần bước chn

bầy chim cn đứng đ

cả 1 qung đồng khng

chung quanh l hiu quạnh

bầy chim trở lại rừng

 

 

chu vương miện