4*CHUM THO THIEN

 

4*CHM THƠ THIỀN

 

chuvươngmiện

 

-

dukkha dukkha

 

c con chim kắcka

ku trn vng hầm mỏ

c 1 ngươ hnh giả

đi lần về non xa

c một chng mơ lớn

đi về ci ta b

ta ng trong am lạnh

niệm cu kinh di đ

 

-

xưa

theo chn xưa klma

lắng nghe Phật giảng dukkha dukkha thế no

khổ v thường khổ lm sao ?

hồn du tử chốn lao xao bụi hồng

thất tnh lục dục ci khng

nửa bờ m gic nửa trong đục ngầu

tịng tm ngoại vạn cổ sầu

lợi tha tm thức 1 mầu hư khng

tinh hoa tịnh tọa đạo trng

1 vng sinh diệt đ qua bến bờ

 

 

-

một nửa

 

Tử Kỳ nằm dươ mộ

c nghe B Nha đn

kỳ đi trầm lảng vảng

trổi vi khc K Khang

đập cy đn trn đ

thuyền tri trn sng Hoi

tri m cn một nưả

nửa kia nh trăng soi

 

-

bể khổ

 

ta sinh trong bể khổ

phi no cũng trầm lun

nay chiếc thuyền bo ảnh

mốt giọt lệ ph vn

từng bước trong cố kiếp

từ hạt ct ho thn

chập chờn bao nhiu chặng

chặng no của chng sinh

ta đi bao nhiu đoạn

v tận v v cng

mặt trơ soi trước mặt

trăng sao di sau lưng

 

 

chu vương miện