5 - CHUM THO THIEN

5 - CHM THƠ THIỀN

thơ chuvươngmiện

 

-

trăng

trăng ln khỏi nu trăng t

ta khng leo ni ta gi hơn trăng ?

1 vm sng 1 khc sng

chn cầu sng vỗ tnh mnh mng di

 

 

-

nụ hoa

thi ton ni cng đo

ở giữa ton cỏ y

em c cn trng theo

ngy chiều ln hun ht

hố su su hng đường

dốc ln vng hc khuỷu

by giờ sao nhớ thm

chng mnh thn hạt bụi

bay theo nh thập phương

mấy ngn năn chưa gặp

gặp rồi chớm hong hn

thi đường mun ngả rẽ

gửi nụ ho trong hồn

 

-

thơ gian

bến lu vẫn đ

cy đa bến cộ cn

2 bờ sng vẫn vậy

ngươ cho đ

trẻ gi nam nữ

thay đổi lun

 

-

đy l con cc

con cc trong hang

on cc nhẩy ra

con ngươ ở đu ?

con ngươ về đ

nhn quanh 1 vng

chốn no cũng khổ

 

con cc nhẩy vo

trong hang ton đ

con ngu bước đi

chốn no cũng lạ

chỉ 1 st na

rừng cy trụi hết l

 

con cc nhẩy đi

ta đứng nhn theo

4 phi trơ nam bắc

chả thấy g ?

ton l sương mờ mịt

 

chu vương miện