7 CHUM THO THIEN

 

7 CHM THƠ THIỀN

chuvươngmiện

*

 

-

ci ta b

 

1 mnh trong ci ta b

lu bu phố x hng hoa cũng đnh

1 mnh trong ci v minh

5 chm bẩy nổi lnh đnh lỗ lời

to sen đức Phật cn ngồi

hoa sen lo rạng thm chồi an vui

mầy lnh bay tơ bay lui

1 ngy sng tối 1 thơ vng thau

i thơ ng tới ngn sau ?

 

-

thu

trận gi thu , phong nhuộm nu ngn

đất trời đỏ ối buổi thu sang

l tri lờ lững trong trơ biếc

ngập cả đồi non rặt l vng

 

-

cn mất

 

sng cứ la trn ct

gi vi vt cnh thng

ta nhn ta trn nước

c đ dường như khng

 

-

ngoi

ngồi bn ngoi thạch động

lẩm nhẩm c hoặc khng

thạch nhũ bung từng giọt

khiến nu lở non mn

quanh năm nghe gi thổi

bnh minh lại hong hn

c đ rồi khng đ

v vạn sự v thường

 

-

 

ta

ta từ đu ? tơ đ

đến đ rồi đi đu ?

vư lo ln trong tr

tc bạc hết từ lu

ta nhn con thc đổ

mải miết tun vực su

thn ta l hạt bụi

quay mi theo địa cầu

chnh chếch vng nhật nguyệt

thin h sao lẫn sao

 

 

khanh tương