9. TẠP C

cvm

-

chết l dứt v o cn

y con mo khc con chuột

ỉ i nỉ non

chết l dứt l cy cn mộc tồn

con cầy hết chuyện

3 vạn 6 ngn ngy theo cụ Chu Thần

ỏ Lạng Sơn

-

đen hơn mực bạc hơn vi

nghĩa nh binh tnh nh thổ

chồng nhạc sị vợ ca sĩ

3 bẩy 21 ngy tường xiu vch đổ

chng đường chng nng đường nng

y quần o lt vứt ngổn ngang

sớm Từ Hải chiều Thc Sinh

o ni

cũng biết qu đoạn trường

-

LM CY THNG

đứng giữa giời m reo

buồn tnh hnh lại cười

nươc yếu dn hn

vua l vua cho

quan l quan cho

quan v thnh tc vệ

quan văn thnh hề cho

thị nữ vũ nữ thnh con sen

lnh trng thnh thằng ở

hang hậu thnh đứa giữ cửa

quan thượng thư thnh người sot v

đt nước trong tnh trạng đ hộ

khổ từ vua quan

tới don ch