ThoDoQuangNghia

Nếu thơ đưa ta gần với con người, trong suy tư cng những xc cảm mạnh nhất m mỗi thi sĩ dồn vo từng con chữ, th thơ cũng chnh l thứ hương đời, toả ln từ ci người trăn trở đ, cần v thn thiết như qu tặng.

Ti đọc hai bi thơ dưới đy trong tập Như Những Ma Thu của Đỗ Quang Nghĩa v cảm nhận ra ln hương ấy.

Mai Ninh

 

 

ĐỖ QUANG NGHĨA

 

 

ồng hương, những ngy chết chc 1996...

 

Trước bầu trời cao v rộng ny lẽ no lng khng sng.

Trước mu xanh lộng lẫy l non ny nghĩ g chuyện m u.

(xun 96 )

 

C những lc niềm cay đắng ngấm trong từng nh mắt.

C những lc khi thuốc bay

như khi hương

nguyện cho những đời vẫn sống.

C những lc nuốt mu trong mồm

cho khỏi rớt xuống cống.

C những lc mu nhỏ xuống thảm cn

chỉ c con gin biết.

C những lc mu nhỏ xuống l mục

chỉ c con su biết.

C những lc thn ct bụi bị hất về ct bụi

bằng một pht sng giảm thanh.

C những c hồn - viễn xứ...

7-96

 

 

 

 

Standby

 

 

Nửa đm chợt thức

những nh đn?

những nh đn Standby

Standby-

Standby-

Standby

nhả nh sng của bầy đom đm chết.

 

...

Ngủ đi đi mắt thức

tiếc nhớ g?

- trong đm.

 

12-96