H Thin Sơn

Chiều Cuối Đng

 

Ta cột ngựa bn hng mận hậu

Chiều đ xui về pha chn đồi

Bếp lửa hồng em cn đ đơn ci

Mi bắp nướng bờ mi tnh tứ.

 

Ta bắt gặp mắt người thiếu nữ

Thong u buồn lữ thứ chưa phi

Chiều cuối đng hoang dấu chn người

Vch đ dựng bn đồi cỏ a.

 

Ta với em kề bn bếp lửa

Giọt rượu nồng một nửa chuyền tay

Sỏi đ hồn nhin np dưới đế giy

Cũng muốn được một ngy lấp lnh.

 

Trời về chiều ni rừng thấm lạnh

Em cho ta sức mạnh kẻ xa bầy

C điều g chưa uống đ say

Ngựa mỏi gối cuối ngy g mng.