BÀI CA XUỐNG ĐƯỜNG

HOÀNG HƯNG

 

Khi tàu giặc lừng lững vào hải phận

khi triều đ́nh tự bịt mắt che tai

Xuống đường! Xuống đường

ta giương cờ nước:

-         Việt Nam! Việt Nam giữ vững biển trời!

 

Khi súng giặc nổ tan tành thuyền cá

vợ ngóng chồng hóa đá trước biển khơi

Xuống đường! xuống đường

ta la vỡ ngực:

-         Dân Việt Nam không chịu kiếp nô tài!

 

Khi Bản Giốc, Nam Quan, Lăo Sơn, Tục Lăm

đất Việt ngàn năm đă hóa đất Tàu

Hoàng Sa, Gạc Ma máu tràn uất hận

Xuống đường! xuống đường

tim nghẹn thương đau

 

Khi hàng độc chúng gieo khắp chợ cùng quê

khi tài nguyên chúng toan vét sạch đem về

Xuống đường! xuống đường

chặn mưu ma chước quỷ

cảnh tỉnh những ai rước giặc vào nhà.

 

Khi những kẻ ngồi cao đầu cúi thấp

cam tâm hèn với giặc ác với dân

Xuống đường! xuống đường

ta ngời chính nghĩa

Độc lập - Tự do - Dân chủ một lần!

 

Xuống đường! xuống đường!

Hồn Quách Thị Trang,

hồn Nhất Chi Mai,

những anh linh bay lên từ đường phố

cả những oan hồn Thiên An Môn máu đổ

đi cùng chúng ta

chặn bước bá quyền.

 

Hát lên! Hô lên! Thét lên vang dậy:

Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ muôn năm!

         

Viết sau cuộc biểu t́nh ở Hà Nội, TPHCM ngày 17/7/2011

3:26 AM 18/7/2011, giờ Hà Nội