HẮN ĐẠP VÀO MẶT TẤT CẢ CHÚNG TA

dt_e

 

 

 

Nguồn : http://www.diendan.org/viet-nam/toi-111i-bieu-tinh-1/:

GS Nguyễn Huệ Chi từng tâm sự với tôi : nh́n khuôn mặt người bị dẫm lên mà tưởng đâu như mặt của ḿnh, hơn thế nữa đó cũng là mặt ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng. V́ chắc hẳn hai ông ấy phải yêu nước hơn tất cả chúng ta đây mới được Đảng bầu vào những chức vụ cao thế chứ. Vậy đạp vào mặt người yêu nước th́ cũng chính là một cách biểu tỏ rằng: Thế nào những kẻ mất nhân tính này cũng có lúc sẽ đạp vào mặt các ông ấy. Ảnh : Video clip.

 

HẮN ĐẠP VÀO MẶT TẤT CẢ CHÚNG TA

HOÀNG HƯNG

 

Hắn đạp vào mặt anh, người thanh niên yêu nước

khi anh nằm bất lực

như bị tứ mă phanh thây.

Hắn đạp vào mặt anh

người đă hô to: Chặn tay bành trướng

Không được xâm lăng vùng biển thiêng này!

 

Hắn là ai

mà căm thù khi anh yêu Tố quốc?

Hắn v́ ai

mà ra tay tàn bạo với dân lành?

Hắn tuân lệnh ai

mà mất hết tính người?

Hắn từ đâu ra

mà quên hết t́nh đồng bào máu mủ?

 

Tàn ác hơn phát súng bắn vào đầu

anh du kích giữa Sài G̣n bị trói

Thú vật hơn bàn tay bịt miệng

người tù lương tâm đứng trước phiên ṭa

Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước

sẽ đi vào lịch sử dân ta.

 

Hắn đă đạp vào những lời lẽ tô son

“V́ dân, Do dân…” lẻo mép

Hắn đă đạp vào mặt luật pháp Việt Nam

Hắn đă đạp vào mặt Nhà nước Việt Nam

trước con mắt mở to toàn thế giới

 

Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta

nếu chúng ta chỉ biết khoanh tay

đứng nh́n CÁI ÁC

đang lên ngôi trên đất nước này!

 

Ôi nỗi nhục ngậm mồm chịu đạp

Ôi nỗi đau cốt nhục tương tàn

chịu đến bao giờ? bao giờ? bao giờ?

Bàn phím ta rỏ máu

ghi mấy lời bất lực gửi anh em!

 

3:49 AM ngày 20/7/2011 giờ HN