MotNgaySinhNhatHHung

 

 

Thơ Hong Hưng

 

Một Ngy *

 

Buổi sng lanh canh

Em ca cốc rộn rng.

Lại bắt đầu một ngy bn nhau

Cho em c hng xm v hnh.

 

 

Rồi mở cửa,

Thay b,

Đng cửa.

Rồi mở cửa,

Đi cung.

Giữa hỏi đp

tim

Mo chuột

Vẫn lởn vởn một bng dng v hnh.

Rồi về phng

 

 

Mở cửa,

Đng cửa.

Rồi mở cửa,

Cơm,

Đng cửa.

Mời nhau bằng lanh canh bt đũa

Ta cng ăn qua vch bữa cơm t.

 

 

Sau tiếng nước rửa bt pht im lặng

thing ling trước giờ em tắm.

Rồi rc rch d dặt em kỳ cọ cố nhẹ nhng

như xấu hổ anh hết nng bừng lại lạnh tot

trong ngừng thở,

Em phơi o v con chim bay ln.

 

 

Rồi mở cửa,

Tự khai.

Sa mạc giấy,

Lạc đ chữ,

Chỉ vẩn vơ một bng dng v hnh.

Rồi về phng,

Mở cửa,

Đng cửa,

Rồi mở cửa,

Cơm,

Đng cửa.

Mời nhau bằng lanh canh bt đũa

Ta lại cng ăn qua vch bữa cơm t.

 

 

Rồi nn nao chờ bng tối

Giờ của thng linh giờ của chng mnh.

Anh g trước nh cạch cạch cạch em cạch

cạch cạch anh cạch cạch/ cạch cạch cạch em

cạch cạch/ cạch cạch cạch rồi anh xoa xạt

xạt em xạt xạt anh xạt xạt xạt em xạt xạt

xạt những tn hiệu khng lời ru rt dồn dập

xoắn xut cuống qut.

Bức tường bốc chy,

Đm bốc chy.

Những mảnh đm rơi

Lả tả

R rời

Tiếng khc nửa đm

L nhn dạng của em

 

 

* Trch từ tập 36 bi thơ, Hong Hưng, nxb Nghệ An, 2008.