Phan Huy Đường giới thiệu

 

HoangThiKieuAnh

Hoàng Thị Kiều Anh

 

Cảm nhận của nghệ sĩ trình diễn

 

Zuzana  Biscakova, 05/2013

Sóng biếc

Trống đồng

Mgr.art Peter Čerman

Riaditeľ konzervatórium, Bratislava

Director of Conservatory Bratislava

Giám đốc nhạc viện Bratislava

Bảo Đạt

Viếng chùa - koncert 2007, Bratislava