Phan Huy Đường giới thiệu

 

Concert 2007, Bratislava

 

◄◄ Về trang chnh

 

Hong Thị Kiếu Anh

 

Tất cả

 

 

01 - Hồ sen v chim sẻ

02 - Hạt hồ tiu

03 Anh hng bĩ vận

04 - Thằng Bờm

05 - Viếng cha (Nguyễn Thế Bảo Đạt)

06 - Suối nguồn

07 - Đường lạnh

08 Ru vỗ bồng bng

09 - Chiếc ching cổ  (Nguyễn Thế Bảo Đạt)

10 - Con trai

11 - Mẹ  (với Mgr.art Magdalena Hruba, Harfa ; Peter Kunz,Violon)

12 - Ch g con (Barbora Hradiska)

13 Con Cn

14 - Con khỉ tức giận

15 - Voi đau bụng

16 - Chim non xa mẹ

17 - Điệu nhảy chiếc giy

18 - Những mảnh truyền thuyết 2

19 - Những mảnh truyền thuyết 3 (với Nguyễn thế Bảo Đạt, Trống)

20 - Con G Rừng