Khc Nguyn Trinh

Phan Huy Đường giới thiệu

Hong Thị Kiều Anh : Khc Nguyn Trinh

(Qu trnh hnh thnh một tc phẩm)

Khc Nguyn Trinh đ được đưa vo Nhạc Viện Bratislava, khoa thanh nhạc, học trnh tc phẩm biểu diễn.

◄◄ Về trang chnh

 

0 Tnh cờ gặp gỡ cng Nam Dao lang thang dạo chơi ở Php, nổi hứng ghẹo nng tin thơ.

 

 

 

 

 

 

Đường ở Cuối Đường

m u cảm nhận (PHĐ)

Ngạo tiếu  đau trong vng sng Giang hồ

1 - Bước đầu thơ chuyển mnh nhạc

 

Đường cui đường

Tnh cui tnh

Nguyn trinh

             Ai tng ?

Đy ci đy

          Kit cng tinh anh

                   Sương

                       Sao

                          Sm

                             Ta

                               bung

 

Đường cui đường

Đy ci đy

Nhp cho sng.

              Ai v ?

 

Tnh cui tnh

 Người cui người

 Dng tng mi

                            Nguyn Trinh.

 

.

 

Ngo tiếu  đau trong vng sng Giang h

   Tc tung my

                          tri bc trng

      Dng Đường thng , chn liu xiu

          Ny chiu !

                            Ny chiu !

           Ln men cho b mi thm qunh

 

 

  Mi bước chn tin đi min vi

  Mi bước ngp ngng...

          Su thm đy ta đi  

 i Đường mun mu c ngt đương th

       Ta qun c

                           ng ngng soi...

                                                      git Thin

 

                              

          Ch mt tia mt như hn Trng Lit

          Php phng Nguyn Trinh.

                      Dng tng mi ngn sau...

 

2 Qu trnh thơ nhạc quyện nhau

 

 

Tc giả tự trnh diễn lần đầu v ca sĩ đau cổ họng

 

Ngy 22.5.2011. Tại Vajnory. Bratislava

bắt đầu ht  : 5'12

 

 

 

Tập ht trong qu trnh hon thiện nhạc

 

Author/Piano: Aki (Hong Thị Kiều Anh)

Soprano: Katarna Krčmrov,

Kosice Opera solist

 

Author/Piano: Aki (Hong Thị Kiều Anh)

Tenor: Jozef Hrbčik

 

 

Hai năm sau

 

Tc phẩm hon chỉnh

 

Author/Piano: Aki (Hong Thị Kiều Anh)

Soprano: Katarna Krčmrov,

Kosice Opera solist

 

 

                                                          KHC NGUYN TRINH

 

 

                    ĐƯỜNG Ở CUỐI ĐƯỜNG

                  

                     TNH Ở CUỐI TNH 

                   

                    NGUYN TRINH 

                                                        TẶNG AI ?

                                                                             AI TẶNG ?

 

ĐẦY Ở CI ĐẦY 

 

KIỆT CNG TINH ANH

   

SƯƠNG SAO SỚM 

                                  TỎA 

                                            BUNG

 

   ĐƯỜNG Ở CUỐI ĐƯỜNG

 

     ĐẦY Ở CI ĐẦY 

 

   NHỊP CHO SNG AI VỖ ?

 

        , NHIP  CHO.

 

                                                      NGUYN TRINH TẶNG AI ? AI TẶNG ?

 

                                                      NGUYN TRINH TẶNG AI ? AI TẶNG ?

 

                                                       ỐI A, TNH TNH Ở CUỐI 

 

                                                       ỐI A, NGƯỜI Ở CUỐI NGƯỜI.

 

 

                                                               NGUYN TRINH TẶNG AI ? AI TẶNG ?

 

                                                                        NGUYN TRINH TẶNG AI ? AI TẶNG ?

 

                                                                         ỐI A, TNH TNH Ở CUỐI 

                                                                          

                                                                         ỐI A, NGƯỜI Ở CUỐI NGƯỜI.  

 

TNH RẰNG :

 

                                                       LN MEN , LN MEN, LN MEN , LN MEN

                                                       

                                                           CHO BỜ MI THM QUẠNH.

 

 

          MỖI BƯỚC ĐI , TIỄN ĐỜI MIN VIỄN

                             

                MỖI BƯỚC ĐI , TIỄN ĐỜI MIN VIỄN 

 

             MỖI BƯỚC NGẬP NGỪNG

 

               SU THẲM ĐẨY TA ĐI.

 

                                                     I ĐƯỜNG MUN MU CỎ NGT ĐƯƠNG TH

 

                                                             TA QUN C NGỠ NGNG SOI GIỌT THIỆN

 

                                                              TA QUN C NGỠ NGNG SOI GIỌT THIỆN

 

                                                            TA QUN C NGỠ NGNG

 

                                                       NGỠ NGNG , NGỠ NGNG , NGỠ NGNG , NGỠ NGNG

                                                                     

                                                                 SOI

 

                                                                                  GIỌT 

 

                                                                                                      THIỆN

 

                                                        CHỈ MỘT TIA MẮT NHƯ HỒN TRNG LIỆT

 

                                                           PHẬP PHỒNG NGUYN TRINH

 

                                                                  DNG TẶNG MI.......NGN SAU.

 

                                                                                                                               " H H"

 

 

 

3 Ba bản dịch

 

Khc Nguyn Trinh

 

Đường ở cuối đường

Tnh ở cuối tnh

Nguyn trinh

             Ai tặng ?

Đầy ở ci đầy

          Kiệt cng tinh anh

                   Sương

                       Sao

                          Sớm

                             Tỏa

                               bung

 

Đường ở cuối đường

Đầy ở ci đầy

Nhịp cho sng.

              Ai vỗ ?

 

Tnh ở cuối tnh

 Người ở cuối người

 Dng tặng mi

                            Nguyn Trinh.

 

Ngạo tiếu  đau trong vng sng Giang hồ

 

   Tc tung my

                          trời bạc trắng

      Dng Đường thẳng , chn liu xiu

          Ny chiều !

                            Ny chiều !

           Ln men cho bờ mi thm quạnh

 

 

  Mỗi bước chn tiễn đời min viễn 

  

Mỗi bước ngập ngừng...

          Su thẳm đẩy ta đi  

 i Đường mun mu cỏ ngt đương th

 

       Ta qun c

                           ngỡ ngng soi...

                                                      giọt Thiện

 

        Chỉ một tia mắt như hồn Trng Liệt

 

          Phập phồng Nguyn Trinh.

                      Dng tặng mi ngn sau...

H h

Originelle mlodie

 

Au-del de toutes les voies, la Voie

Au-del de toutes les amours, l'Amour

Originelle puret

Qui te l'a donne ?

Exil de tous les exils, extrme plnitude

Intelligence suprme

brume

d' toile matinale

si tt

panouie

parpille

 

Au-del de toute les voies, la Voie

Exil de tous les exils

Sur le fleuve de l'existence

Qui frappe la cadence ?

 

Au-del de toutes les amours, l'Amour

Au-del de tous les humains, l'Humain

ternelle offrande

Originelle Puret.

 

Douloureux rire d'orgueil dans les vagues

aventureuses de l'existence

Tes cheveux clatent en nuages

blanchissant le ciel

Silhouette droite, pieds chancelant

Crpusculcule !

, crpuscule !

fermente mes lvres assoiffes

 

 

Chacun de nos pas passionnment accompagne

la vie vers l'ternel silence

Chacune de nos hsitations

Profondment nous y engage

, la Voie, herbe, parfums, couleurs, du prsent

multiple splendeur

Oubliant le Mal

je contemple, hbte

le Bien

 

Il a suffi d'un seul regard tragique et fier,

indomptable rsolution

Palpitant d'originelle puret

en offrande sans fin aux temps venir

H h

 

(phđ)

UR DICHTUNG

 

At roadsend, the Way

At longings end, Love

Whose gift

Immaculate Origin ?

Overflowing plenitude

Spiritual quintessence

Misty

Stars

So soon

Scattered

 

 

End of the roads, way yonder

Plenitude O! Utmost Exile!

Row, row, on the river

Who beats the rhythm ?

 

Love at longings end

At the last human stop a man

A gift forever

Immaculate Origin

 

Proud laughter in pain

Amidst waves and tides of roaming existence

A straight silhouette on wobbling legs

Tossing hair like white clouds dancing

Sunset!

Sundown! O!

Liquor for my desolate lips

 

 

 

Each wavering step pushed by the Fathomless

 

Every footstep a farewell to life endlessly receding

 

How splendid and fragrant the road of tender grass!

 

Forgetting Evil

I contemplate with awe

The Good

 

Just a tragic glance from the Soul

 

throbbing and untamed Immaculate Origin

An everlasting gift offered to ages to come

 

 

(an English version by CHN PHƯƠNG)

 

 

Olga Slivkova dịch Khc Nguyn Trinh sang tiếng Sloven

 

Na konci cesty

 

Na konci cesty objav sa Poznanie.

Na konci tby objav sa Lska.

Č je to dar?

Je to pretekajca plnosť

Z nepokvrnenho prameňa.

 

Majstrovsk dielo,

Duchovn krytl,

Nebesk rosa rna,

Svetlo hviezd svitu

Cez tratiacu sa hmlu.

 

Na konci cesty privta ťa rieka.

Tam konč vyhnanstvo v zplave hojnosti.

Na pustom brehu čak čln,

Una ťa cez hrebene vĺn.

Kto dva rytmus veslm,

Kto tlieskanm ho sprevdza?

 

Rieka sa vnra do jazera

Tak ako tba do lsky.

Hladinu sfarbil zpad slnka,

Jej vlny umia ako pyn smiech

V eravej bolesti due,

Uprostred prbojov pozemskho bytia.

 

Na vode tancuj biele mraky

A lče slnka sa vlnia ako zlat vlasy.

V tom zrkadlen sa objavuje silueta mua.

Ponka dar večnej lsky

Pulzujcej a neskrotnej,

Z nepokvrnenho prameňa.

 

Vtlča bozk na moje osamel pery,

Sviei balzam rozkoe.

Podmienku kladie: rozchod so ivotom.

V bezodnej hĺbke zabudne dua

Na pestr radosti ulice,

Ndhern potulky rozvoňanou trvou

 

Na dobro i zlo, aj hrzy ohromujce myseľ,

Tragick chvle pozemskho ivota.

Vhanie mi podlamuje nohu,

Ktor chce vykročiť na vlny.

Krok do večnosti, zdroja pulzujcej lsky,

Čo prenik duu ako poehnan vlaha,

 

Ktor jej d iť naveky.

 

4 Nhạc v lời