Phan Huy Đường giới thiệu

 

Hong Thị Kiều Anh

 

◄◄ về trang chnh

 

 

 

 

 đam m sng tc giữa hai chn trời

*

9. My vẫn bay

*

01. Sng đi

02. Sng biếc

03. Sng chiều

04. Sng tan

05. My vẫn bay

06. Lng đng giọt chiều

07. Ma xo xạc

08. Bản tangwgo xưa

09. Bản valse xưa

10. Trc lm xanh

11. Gnh nước trong mưa

12. Ngựa xanh