Phan Huy Đường giới thiệu

 

HoangThiKieuAnh

Hoàng Thị Kiều Anh

◄◄ về trang chính

 

 

Tác phẩm mới

 

Việt Nam Kết Đoàn

15-05-2014

Bên này đang khí thế biểu t́nh , tuần hành

giữ chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ …

… hôm qua em đă hoàn thành cấp tốc bài hát thu âm ngay trong ngày

để gửi các bạn tuần hành v́ Việt Nam.

 

 

Flute

Tha hương

Trịnh Thu Hương ngâm thơ

 

piano-13

Khúc Nguyên Trinh

Katarína Krčmárová

The blue waves 

Soleil-3

Sóng ngầm

 Hành tŕnh con cua

 

NaoHigano

Ave Maria

KatarinaKremarova

Xuân tiêu tương

ChucMung-HTKA

Chúc mừng

SongXua-HTKA

Sóng xưa

NiemVuiHuyHoang

Niềm vui huy hoàng

Giai nhất kỳ thi piano quốc tế tại Slovakia, 5-12-2013

 

Đánh đu ngày xuân – Unesco Paris

Niệm thức- Bài hát phổ thơ