Phan Huy Đường

giới thiệu, présente

 

 

Từ đôi bàn tay Iris

Des mains d'Iris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

 

 

08 – 2019

 

 

 

 Sirènes

05 – 2019

Tiên cá 

 

 

 

11 – 2018

 

 

 

 

10 – 2018

 

 

 

 

09 – 2018

 

 

07 – 2018

 

 

06 – 2018

 

 

05 – 2018

 

 

 

04 – 2018

 

 

 

03 – 2018

 

 

 

02 – 2018

 

 

 

01 – 2018

 

 

 

12 – 2017

 

 

 

 

11 – 2017

 

 

 

 Vacances à Antony

10 – 2017

Nghỉ học ở Antony 

 

 

09 – 2017

 

 

 

07 – 2017

 

 

 

 

06 – 2017

 

 

 

 

05 – 2017

 

 

 

 

04 – 2017

 

 

Gâteau d'anniversaire

 

Ponts

 

 

 

 

03 – 2017

 

 

 

 

02 – 2017

 

 

 

01 – 2017