KawabataQueSon

 

 

 

Nam Dao

 

Giới thiệu bản dịch Quế Sơn  của tuyệt tác Người đẹp ngủ mê  (Kawabata) :

 

    Dịch khó, đă đành. Dịch Kawabata càng khó. Dịch người đẹp ngủ mê c̣n khó hơn nữa. V́ sao? Chuyện t́nh dục một ông già 67 tuổi với những cô gái đồng trinh ngủ mê? T́nh dục ư, viết chẳng  khó. Hăy đọc  cuộc khám phá cũ của nền văn học Việt Nam mới đang khua mơ gióng chuông giải phóng thân xác, tự do (nói về) t́nh dục không cần vệ sinh (tai mũi họng), và ần dụ (lại ẩn dụ) giải phóng con người (xin lỗi, ở góc độ hiện thực ( giới hạn sinh lư, chẳng  hạn) , ông cụ  67 tuổi chắc không kham nhiều trang văn học tả cảnh làm t́nh đâu). Vậy khó, là v́ sao? Dĩ nhiên có t́nh dục, nhưng đó không phải là thứ t́nh dục cứ bắt cởi quần, rồi bạo liệt, dâm dật, dữ dằn...3X.  Xin mời bạn đọc t́m hiểu qua một bản dịch công phu của Quế Sơn, người phân biệt tinh tế giữa sensualité và sexualité mà tự điển Việt Nam ta đều dịch là sự dâm dục (!). AMVC  sẽ lần lượt chuyển làm 4 lần bản dịch này đến các bạn.