LeAnThe

Mai Ninh giới thiệu

 

LeAnThe_new

Lê An thế

Thơ Lê An Thế

Trích từ tập thơ dành tặng thân hữu của tác giả  - 2008 Hoa Kỳ.

 

Nhích Lại Gần Trăng

Cách Lơ Lửng Sáng Chủ Nhật

Cột Đèn

 

Cái chết của thời gian

Tôi nhớ vậy

Đền thờ cá voi

Nghệ thuật ngồi quán một ḿnh