ConAcMongMNha

mạch nha

 

Cơn c mộng đm trước ngy tới thng

 

 

Lm tnh giữa bụi

Hoang phế bao la

Tất cả cỗi gi

Chỉ hai ta trẻ

Chờ giao ha

Thay hoa

Giận lắm thay !

Nhựa vừa ứa

Cha ở đu lừng lững hiện ra

Ma quỷ ung dung lượn ta b

( C Cha lm sao khỏi c ma )

Đội đất, lch tường hay tiện đường đu đ gh qua

Ph ! Ph ! Ph !

Ph tn, st ph

Đ rồi đi

Ty nghi, tỉnh rụi

Đến hay đi : bụi thm vo bụi

Mặc xc thịt da ta khổ ải

Quằn quại thm, sợ, thm, sợ hi

Trườn ln nhau đau đớn mi khng vo

 

 

Mạch Nha

 

Thng 3.05