Thơ MCH NHA

Tnh Bạn

 

Đm ngủ mơ gặp bạn
Vẫn như l ngy xưa
Lng vui mừng đến độ 
X đổ cửa giấc mơ

Ra ngoi rồi mới nhớ 
Ngy xưa xa mt ma
Lng vui cng muốn giữ
Cho cả thực v mơ

Cất vui như cất rượu
Trong bnh của ngy xưa
Ngn ngọt thơm, du dịu
Từ ngoi thực v mơ

 

*****

 

Oe oe tao mới tới đy

e e, cho my, tao cũng vậy!

 

 

Ln năm, my m mo, ẵm ch

Tao lon ton cứt chuột, tho lo

Trở mnh, my mọc v cau

Tao đau bụng thng nt nhu gối chăn

Mười lăm, my mộng trăng rằm

Tao mơ bạch m ước thầm mai sau

Hai mươi, my sốt trn mi

Tao ly xao xuyến, chỗ ngồi nng ran

Hai lăm, my bước sang ngang

Tao xe hoa cũng vội vng lao theo

Ba mươi, xẻ thịt, banh da

Từ trong mu mủ nở ra thin thần  

Ba lăm, ti bụi bộn bề

Mồ hi nước mắt dầm dề o cơm 

Bốn mươi, mất mt hao mn

My vng mắt khi tao tang trắng đầu

Bốn lăm, gối mỏi chn đau

My phờ cnh nhạn, tao lau nhọc nhằn

Năm mươi, vẫn phải lăng xăng   

My khoe tc bạc, tao rằng : Me too!  

Năm lăm, sực hiểu ph du

Tao tn mộng mị, my từ bi tm      

Su mươi, c chu th bồng

Ln ng b, hiểu sắp trn vng quay

Su lăm, my thuốc chật tay

Hẹn h bc sĩ, tao đy x phần  

Bảy mươi, chn cẳng ngứa dần

Nhủ nhau thu xếp lần lần đi thi

Bảy lăm, tao ngố lắm rồi

C my cng trở lại thời ln năm

Tm mươi nhy nh trăm năm

My sau, tao trước, khỏi hăm cũng v