DaoTruaMaiThao

 

 

Thơ MAI THẢO

trch từ tập Ta Thấy Hnh Ta Những Miếu Đền

nxb Văn Khoa, Hoa Kỳ (1989).

 

 

Đảo Trưa

Lều thao thiết biển. Buổi trưa

Rất hư khng nhịp vng đưa tm trầm

Tư duy ở cạnh chỗ nằm

Đang yn tịnh bỗng đằm đằm vết thương