MaiThaoMNQuaKhu

 

Qu Khứ

 

Đi lc những hồn ma thức giấc

Lm gi mưa bo tp trong lng

Ngậm ngi bảo những hồn ma cũ

Huyệt đ chn rồi đ lấp xong