Miêng giới thiệu

Miêng giới thiệu

 

Nghị Minh

 

Chuyện kể trong nước mắt

 

 

Xin lỗi độc giả

Chúng tôi được biết và đă kiểm soát : Nghị Minh là tên tác giả ma.

Truyện ngắn này là của nhà văn Trung Quốc Liên Thục Hương.

Vậy chúng tôi dẹp Nghị Minh và xin giới thiệu truyện ngắn của Liên Thục Hương do Trang Hạ dịch :

 

Xin mời độc giải thưởng thức.