Mai Ninh giới thiệu

Mai Ninh giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Giu

Tranh NgGiau

 

Cảm nhận

Bức tranh đẹp. C b ny hợp với số 3. C lẽ v nh 3 người, bố mẹ v con ?

C thể, sau ny, c b sẽ nhạy cảm v thng minh một cch đặc biệt. Khng chỉ "lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bt qui..." m cn "khẳng định, phủ định, phủ định của phủ định" !

Ngắm tranh của trẻ con m học được đi điều về qu trnh nn người của chnh mnh ? H h...

phđ