Lục bt tản thần

 

Liếc tin Bi Ging bng di

liếc thần Nguyễn Đức Sơn ngồi vọc cu

Liếc Hoi Khanh Phạm Thin Thư

Nguyễn Khắc Hiếu Nguyễn Tố Như họ Đồng

Lục bt ! Dễ như khng

dễ như gi nhảy trn chng gt trần

Ham chơi lục bt tản thần

cũng khng liều lĩnh bỏ vần m trai

Tn hnh thức đ tam tai

hậu hiện đại lại b vai cn đồ

Liếc gi g liếc con bồ

thử chơi chiu tự cởi đồ ra sao

Cho cng dẫu c rớt ao

cn hơn tự tri mnh vo nếp nhăn

By chừ gn cốt cn căng

khng chơi lỡ ci đ hn phản cung!

 

 

Lục bt tản thần

 

Liếc tin Bi Ging bng di

liếc thần Nguyễn Đức Sơn ngồi vọc cu

Liếc Hoi Khanh Phạm Thin Thư

Nguyễn Khắc Hiếu Nguyễn Tố Như họ Đồng

Lục bt ! Dễ như khng

dễ như gi nhảy trn chng gt trần

Ham chơi lục bt tản thần

cũng khng liều lĩnh bỏ vần m trai

Tn hnh thức đ tam tai

hậu hiện đại lại b vai cn đồ

Liếc gi g liếc con bồ

thử chơi chiu tự cởi đồ ra sao

Cho cng dẫu c rớt ao

cn hơn tự tri mnh vo nếp nhăn

By chừ gn cốt cn căng

khng chơi lỡ ci đ hn phản cung!